Vahvista ja rohkaise eri tiimeissä juhlaa valmistelevia vapaaehtoisia. Kiitos jokaisesta vastuunkantajasta.