Varjele niin, että koronaepidemia saadaan hallintaan ja evankeliumijuhla saisi koota väkeä Karkun evankeliselle opistolle.