Lauantaina vietettiin lähetysjuhlaa

Pääjuhlan lauantaiaamu alkoi lähetysjuhlalla. Juhlassa kuultiin terveisiä useilta eri mantereilta: Euroopasta, Aasiasta ja Afrikasta. Lisäksi juhlassa puhuivat Kari Tynkkynen, Tiina Latva-Rasku, Tuomas Vaura ja Ville Auvinen.

Juhlan päätteeksi kuultiin toiminnanjohtaja Tom Säilän linjapuhe. Säilä avasi puheessaan evankeliumiyhdistyksen asemaa ja paikkaa kansankirkossa paitsi yhdistyksenä myös yksittäisinä seurakuntalaisina. Säilä pohti näkyvän ja näkymättömän kirkon merkityksiä tässä ajassa ja tulevassa. Tunnustuskirjoja lainaten hän alleviivasi, että kirkko on siellä missä evankeliumin sanaa puhtaasti julistetaan ja sakramentit oikein jaetaan. Välttämätöntä ei ole, että ihmisten traditiot ovat kaikkialla samanlaiset.

– Suomen evankelis-luterilainen kansankirkkomme on osa näkyvää kirkkoa. Voimme fyysisesti nähdä kirkkorakennukset, sen työntekijät ja kuulua siihen jäsenenä. Mutta näkyvän kirkon rinnalla, erityisesti sen sisällä mutta myös sen ulkopuolella, on näkymätön kirkko. Siihen kuuluvat ne, jotka uskovat Jeesukseen ja kuulevat hänen äänensä. Me ihmiset emme pysty viime kädessä erottelemaan, kuka siihen kuuluu ja kuka ei. Sen asian näkee vain Jumala, Säilä sanoi.

Evankeliumiyhdistyksen tarkoituksena on levittää evankeliumia ja olla herätyskristillinen koti kirkon sisällä.

– Olemme alusta alkaen toimineet niin näkyvän kuin näkymättömän kirkon sisällä. Yhdistyksen perustamisesta lähtien olemme tehneet työtä kansankirkossa ja rakentaneet sitä. Toisinaan meihin kohdistuu painetta ja ajatellaan, että olemme häiritsemässä kirkon sujuvaa liukumista muuhun maailman. Toisaalta tämä kertoo siitä, että Jumalan sana herättää tunteita ja se myös motivoi.

Säilä muistutti, että meillä on täysi oikeus ja velvollisuus kuulua ja vaikuttaa kirkossa.

– Pidämme kiinni raamatullisesta opetuksesta, julistamme evankeliumia ja kirkkomme tarvitsee meitä. Toisaalta joudumme pohtimaan, pystymmekö oman tunnonsyistä pysymään kirkossa. Jossakin lienee raja. Ajattelen, että ihmisillä on tässä omantunnon vapaus. Edelleen voimme kuitenkin löytää ohjeelliset elementit kansankirkosta: puhtaan evankeliumin julistaminen ja oikein toimitetut sakramentit. Virallisesti kirkon perusta on edelleen Jumalan sanassa. Raamattu ei kehota eroamaan kirkosta vaikeinakaan aikoina vaan enneminkin kehottaa yhteyteen ja vaalimaan yhteyttä. Evankeliumiyhdistyksen tehtävänä on muistuttaa kansankirkkoa ja muita yhteistyö kirkkojamme Jumalan sanan ja sakramenttien oikeasta hoidosta.